Wordt jouw productie een nieuwe Brabantse Beauty?

Nieuwe pitchronde

                                                                                                                                                                                                            

EINDHOVEN – Er is momenteel geen nieuwe pitchronde gepland. Als er een pitch gepland wordt, zal dat hier bekend worden gemaakt. De laatste pitch vond op 24 oktober 2017 in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch plaats.

De Brabantse Beauties zijn een initiatief van Omroep Brabant, enkele Brabantse filmproducenten, met steun van BKKC. De afgelopen jaren zijn al tientallen documentaires gemaakt. Die waren bij Omroep Brabant te zien, maar ook op de nationale televisie en nationale en internationale filmfestivals.

Verschillende Brabantse Beauties hebben ook prijzen weten weg te slepen. Alle films zijn te zien op www.brabantsebeauties.nl. Voor de Brabantse Beauties kunnen alle genres worden ingezonden: documentaire, fictie, drama, animatie of eventueel crossovers tussen die verschillende vormen.

Voorwaarden voor inschrijving

 • De indiener van het plan is tevens degene die de film als regisseur/maker wil gaan maken.
 • De kandidaat is een ervaren of aankomend audiovisueel maker die een overtuigende band/link heeft met Brabant. Dit kan een link zijn als b.v. woonplaats of werk, maar kan ook van een andere aard zijn. Het oordeel daarover is aan Omroep Brabant.
 • Ervaren kandidaten hebben aantoonbare en relevante ervaring als audiovisueel maker door middel van opleiding, werkervaring en/of een eigen audiovisuele productie.
 • Starters moeten kunnen aantonen dat ze een relevante opleiding op het terrein van film/documentaire maken achter de rug hebben en zo mogelijk eerdere producties kunnen laten zien.
 • Studenten aan de relevante opleidingen in Brabant komen ook in aanmerking voor het Brabantse Beauties project. Hiervoor is een aparte inschrijving. De pitch voor 2017 heeft inmiddels plaats gevonden.
 • De kandidaat moet bereid zijn in een professioneel kader te werken. Dit houdt onder meer in dat de kandidaat bereid moet zijn om met een professionele crew te werken, maar kan bijvoorbeeld ook betekenen dat de maker met een ervaren coach wil werken.
 • In principe geldt dat voor de uitvoering van de plannen een maker altijd aan een producent gekoppeld wordt.
 • Ervaren producenten/makers kunnen in uitzonderingsgevallen hun eigen ingediende plan zelf maken produceren. Producenten worden door Omroep Brabant aangewezen. Via een open inschrijving kunnen zij aangeven bereid te zijn om een maker te begeleiden.
 • De kandidaat moet op de jurydag beschikbaar zijn om zijn of haar plan te pitchen aan de jury. De kandidaat wordt via e-mail uitgenodigd.
 • Per kandidaat mag slechts één voorstel worden ingediend.
 • Het onderwerp van de film heeft een duidelijke relatie met de provincie Noord-Brabant.
 • De film moet toegankelijk zijn voor een groot kijkerspubliek.
 • Het verhaal van de film moet in principe in 24 minuten te vertellen zijn. Daar kan in overleg van worden afgeweken.

Procedure en planning

De procedure en planning voor de documentaire-televisieserie Brabantse Beauties:

 • De voorstellen kunnen alleen per e-mail worden ingediend: beauties@omroepbrabant.nl
 • Hiervoor dient de maker gebruik te maken van het inschrijfformulier 2017
 • Deadline voor indiening is 18 september 23:59 uur.
 • Een filmplan mag maximaal uit 2 A4tjes bestaan inclusief de motivatie en dient de volgende elementen te bevatten: beschrijving onderwerp, inhoud, vorm, visie maker, haalbaarheid, waarom wil maker deze film maken.
 • De voorstellen van makers met ervaring moeten begeleid gaan van een recente CV/filmografie in een meegestuurd bestand (Word of PDF). Een hyperlink naar een website is dus níet voldoende.
 • De filmplannen worden direct na sluiting doorgestuurd aan de juryleden.
 • Evident ongeschikte of onhaalbare voorstellen worden door Omroep Brabant niet aan de jury voorgelegd. Datzelfde geldt voor voorstellen van makers die niet aan de voorwaarden voldoen.
 • Bij een groot aantal inzendingen wordt eventueel een voorselectie gemaakt. De kandidaten worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
 • De makers presenteren zichzelf en hun plan aan de jury die de uiteindelijke keuze zal maken. Criteria bij de selectie zijn voornamelijk: haalbaarheid, originaliteit van onderwerp, filmische benadering en uitwerking van de thematiek, eerder werk van de maker, toegankelijkheid voor een breed Brabants publiek, gelaagdheid van het verhaal.
 • De jury kan beslissen dat het filmplan eerst verder uitgewerkt moeten worden voordat ze eventueel definitief groen licht geeft.
 • Geselecteerde projecten worden verdeeld over producenten die hebben aangegeven bereid te zijn aan de Brabantse Beauties mee te werken.
 • Startende makers kunnen níet zelf een producent uitkiezen of de film zelfstandig produceren. De financiële bijdrage van Omroep Brabant wordt dan ook niet aan de maker, maar aan de producent die het project onder zijn hoede neemt ter beschikking gesteld.
 • De vertoningsdata zijn afhankelijk van de tijd die het kost om fondsen te werven en om de film te maken.
 • Over de selectie van de jury is geen correspondentie mogelijk.

Klik hier voor het inschrijfformulier 2017

Vragen? Stuur een email naar: beauties@omroepbrabant.nl